Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   YU Faculty Websites>>  Lina N. Alquran Sign In
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Description
  
ن.ح 440
التحليل والتصميم الكينوني
2007/2008,2008/2009
ن.ح 104
مقدمة في نظم المعلومات
2008/2009
ن.ح 260
قواعد البيانات
2008/2009
ن.ح 318
بناء النظم بلغات الجيل الرابع
2009/2010,2010/2011
ن.ح 100
مهارات الحاسوب
2008/2009,2009/1010,2010/2011,2011/2012,2012/2013,2013/2014,2014/2015
ن.ح 265
مختبر قواعد البيانات
2014/2015,2013/2014,2015/2016,2016/2017
ن.ح 160
قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية
2011,2012
ن.ح 319
مختبر اوراكل
2009/2010,2010/2011,2011/2012
ن.ح 445
مختبر التحليل والتصميم الكينوني
2014/2015
SCI108
مهرات الحاسوب
2016/2017,2017/2018,2018/2019
SCI 102
تكنولوجيا المعلومات والمجتمع
2016/2017,2017/2018,2018/2019