Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   YU Faculty Websites>>  Dr. Riham M. Jaradat Sign In
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
على رأس العمل منذ الفصل الدراسي الأول 2014/2015
رئيس قسم اللغات الحديثة منذ أيلول 2015
4-1-2016: الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك