Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   YU Faculty Websites>>  Dr. Eid M. Kanan Sign In
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Description
  
• التدريبات الميدانية/ رياض الأطفال.
تحليل مناهج رياض الأطفال. •
تخطيط مناهج رياض الأطفال.
اللعب وتعلم الاطفال. •