Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   YU Faculty Websites>>  Dr. Abdulqader M. Bani Baker Sign In
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
المصطلح الصوتي: عند علماء العربية القدماءPublished
لهجة الكرك دراسة في الأصوات والأبنية Published
الأساليب الإفصاحية في النحو العربيPublished
مبادئ اللغة – للخطيب الإسكافي Published
التشكيل الصوتي في اللغة العربيةPublished
البنية الصوتية للكلمة العربيةPublished