Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   YU Faculty Websites>>  Ahlam W. Misa'ad Sign In
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
الشرق والغرب  واللقاء المستحيلPublishedزياد الزعبي - أحلام مسعد دار  الآن للنشر والتوزيع2015تحقيق ودراسة
مرايا الأب والسلطةPublishedأحلام مسعدأزمنة للنشر والتوزيع2005سيرة ذاتية