Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   YU Faculty Websites>>  Dr. Yousef Eyadat Sign In
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربويةPublishedعيادات، يوسف أحمددار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن20041
 تصميم التدريس بين النظرية والتطبيقPublishedعيادات، يوسف احمد وآخرونعالم الكتب الحديث. اربد-الأردن20091